PN là gì? Tìm hiểu ký hiệu PN.

PN là gì? Ký hiệu PN trong ống nước là gì? Có rất nhiều người trong chúng ta sử dụng các thiết bị vật tư ngành nước, trên thân có ghi ký hiệu như PN10 hay PN16. Vậy PN10 là gì? PN16 là gì? Cùng inoxnhapkhau.com tham khảo qua nội dung dưỡi đây nhé!

PN là gì?

PN (Pressure Nominal ) là áp suất danh nghĩa. Áp suất này tương đương với áp suất vận hành cho phép của thiết bị (Áp lực thủy tĩnh tối đa mà thiết bị có thể chịu được khi hoạt động liên tục).

PN10

PN là thông số chủ yếu sử dụng trong các hệ thống nước, hệ thống khí có áp lực. Chúng ta thường gặp ký hiệu PN trong ống nước, vật tư thiết bị nước như: Van công nghiệp, khớp nối mềm, mặt bích, đường ống…

Ký hiệu PN trong ống nước là gì?

Ký hiệu PN trong ống nước là của thông số áp lực làm việc của thiết bị có đơn vị là bar, trong các hệ thống áp suất. Nó thể hiện áp lực chịu đựng tối đa của thiết bị khi hoạt động liên tục trong điều kiện ở 20 độ C.

Trên các thiết bị chúng ta thường gặp các thông số PN10 và PN16. Vậy PN10 là gì? PN16 là gì?

PN10 là gì?

Trả lời: PN10 là thông số áp suất làm việc tối đa của thiết bị đó trong điều kiện thủy tĩnh và hoạt động liên tục là 10bar (Tương đương khoảng 10kg/cm2).

PN16 là gì?

Trả lời: PN16 là thống số chỉ áp lực làm việc tối đa của thiết bị đó trong đều kiện vận hành liên tục ở nhiệt độ 20 độ C là 16bar.

Tương tự ta có PN25 là 25bar, PN40 là 40bar, PN63 là 63bar. Các loại thiết bị áp lực cao có thể lên tới PN100, PN200, PN300…

bang pn

>>> Tìm hiểu: thép không gỉ là gì?

Các loại áp lực theo tiêu chuẩn châu Âu.

PN 2,5 – áp suất tối đa 2,5 bar

PN 4 – áp suất tối đa 4 bar

PN 6 – áp suất tối đa 6 bar

PN 10 – áp suất tối đa 10 bar

PN 16 – áp suất tối đa 16 bar

1 bar = 10 5 Pa (N / m 2 ) = 0,1 N / mm 2 = 10,197 kp / m 2 = 10,20 m H 2 O = 0,9869 atm = 14,50 psi (lb f / in 2 ) = 10 6 dyn / cm 2 = 750 mmHg

Áp suất được mô tả theo một số cách. Ví dụ áp lực Class A, B, C, v.vv. hoặc bằng áp suất danh nghĩa như PN 10, PN 16, v.v.

>>> Xem thêm: Măng sông là gì?

Như vậy qua những thông trên giúp các bạn hiểu rõ về PN là gì? và ý nghĩa của ký hiệu PN trong ống nước và trên các thiết bị có kết nối.

Trả lời